Câu hỏi: Việt Nam là thành viên đồng thời của các tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?

Câu hỏi: Việt Nam là thành viên đồng thời của các tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?
A. EU và ASEAN.
B. NAFTA và EU.
C. NAFTA và APEC.
D. APEC và ASEAN.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết của các nước khu vực Tây Âu.
– Hiệp ược tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm các quốc gia khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa, Mê-hi-cô).
– Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm các nước ở khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam (gia nhập tháng 7/1995).
– Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam (gia nhập tháng 11/1998).

Author: Cô Minh Anh