Câu hỏi: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh là do

Câu hỏi: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh là do
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư.
B. nguồn thức ăn cho chăn nuôi phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. lực lượng lao động dồi dào, có kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi.
D. sử dụng nhiều giống gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao trong chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

B Bài: 41: Sở dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL – Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh là do nguồn thức ăn cho chăn nuôi phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn (vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước, gần ĐNB là vùng có dân số đông nhu cầu lớn..)

Author: Cô Minh Anh