Câu hỏi: Vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc là

Câu hỏi: Vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc là
A. Đồng bằng châu thổ các sông lớn.
B. Đồng bằng Đông Bắc.
C. Đồng bằng Hoa Bắc.
D. Đồng bằng Hoa Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh