Câu hỏi: Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?

Câu hỏi: Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?
A. Công nghiệp cơ khí.
B. Công nghiệp dệt may.
C. Công nghiệp luyện kim màu.
D. Công nghiệp hóa dầu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/94 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh