Câu hỏi: Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?

Câu hỏi: Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?
A. Địa hình núi cao đồ sộ, xen các bồn địa và cao nguyên.
B. Đồi núi thấp với nhiều thung lũng rộng.
C. Gồm nhiều dãy núi chạy song song theo hướng bắc – nam.
D. Khí hậu hoang mạc, bán hoang mạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh