Câu hỏi: Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:

Câu hỏi: Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:
A. Luyện kim, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
B. Dệt, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
C. Hóa dầu, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.
D. Chế tạo ô tô, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh