Câu hỏi: Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng nào?

Câu hỏi: Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng nào?
A. Hoa Trung và Hoa Nam.
B. Hoa Bắc và Hoa Trung.
C. Đông Bắc và Hoa Trung.
D. Đông Bắc và Hoa Bắc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/94, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh