Câu hỏi: Vùng Trung tâm đất đen có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng Trung tâm đất đen có đặc điểm nổi bật là
A. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản.
B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.
C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp; sản lượng lương thực lớn.
D. Công nghiệp khai thác kim loại màu, luyện kim, cơ khí phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục III, SGK/71 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh