Câu hỏi: Vùng Trung ương có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng Trung ương có đặc điểm nổi bật là
A. Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất.
B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp.
C. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp hạn chế.
D. Phát triển kinh tế để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/71 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh