Câu hỏi: Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kỳ hiện nay là vùng nào dưới đây?

Câu hỏi: Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kỳ hiện nay là vùng nào dưới đây?
A. Vùng phía Tây và Nam.
B. Vùng Trung Tâm.
C. Vùng phía Đông Bắc.
D. Dọc biên giới Canada.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Hiện nay, vùng phía Tây và phía Nam của Hoa Kì là khu vực công nghiệp phát triển năng động nhất của Hoa Kì. Cùng với dòng dịch chuyển vốn, khoa học kĩ thuật hiện đại xuống phía nam và phía tây, khu vực này là nơi tập trung các ngành công nghiệp hiện đại của Hoa Kì: hàng không- vũ trụ, điện tử, hóa dầu, công nghệ thông tin,… Vùng này còn được gọi tên là “Vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì.

Author: Cô Minh Anh