Câu hỏi: Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng Viễn Đông có đặc điểm nổi bật là
A. Vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.
B. Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
C. Phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.
D. Các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục III, SGK/71 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh