Câu hỏi: WTO là tên viết tắt của tổ chức nào sau đây?

Câu hỏi: WTO là tên viết tắt của tổ chức nào sau đây?
A. Tổ chức Thương mại thế giới.
B. Liên minh châu Âu.
C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Tổ chức thương mại thế giới (viết tắt là WTO) với 150 thành viên, chi phối 95% hoạt động thương mại của thế giới.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh