Câu hỏi: Xét về trữ lượng, loại khoáng sản mà Liên bang Nga không phải đứng đầu thế giới là:

Câu hỏi: Xét về trữ lượng, loại khoáng sản mà Liên bang Nga không phải đứng đầu thế giới là:
A. quặng kali.
B. khí tự nhiên.
C. quặng sắt.
D. Than đá.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/62, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh