Câu hỏi: Ý nào dưới đây đúng khi nói về tác động tích cực của con người đối với sự phát triển và phân bố sinh vật trên Trái Đất?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây đúng khi nói về tác động tích cực của con người đối với sự phát triển và phân bố sinh vật trên Trái Đất?
A. Con người phá rừng, đồi xây dựng các công trình đô thị mới.
B. Con người tiến hành săn bắt động vật quí làm thuốc chữa bệnh.
C. Con người phá rừng bừa bãi làm tuyệt chủng nhiều loài động thực vật.
D. Con người lai tạo để cho ra nhiều giống mới làm đa dạng thêm giới sinh vật.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích:
– Hoạt động chặt phá rừng quá mức hay săn bắt động vật quí hiếm làm thuốc,… đã làm thu hẹp diện tích rừng, làm tuyệt chủng nhiều loài động thực vật trên Trái Đất. Ở nước ta, diện tích rừng bị thu hẹp cũng ảnh hưởng đến đời sống nhiều loài chim thú quý. Như vậy, các đáp án A, B, C là hoạt động tiêu cực.
– Con người lai tạo để cho ra nhiều giống mới làm đa dạng thêm giới sinh vật, trồng rừng phủ xanh đất trồng đồi núi trọc,… là hoạt động tích cực.

Author: Cô Minh Anh