Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm của gió Tây ôn đới?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải đặc điểm của gió Tây ôn đới?
A. Chủ yếu thổi vào mùa hạ.
B. Gió có tính chất ẩm.
C. Loại gió thổi quanh năm.
D. Gió thường mang theo mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh