Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của các nước Mĩ Latinh?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của các nước Mĩ Latinh?
A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông.
B. Thu nhập giữa người giàu – nghèo bất chênh lệch.
C. Số người nghèo khổ đã giảm mạnh.
D. Đời sống người dân có mức sống cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh