Câu hỏi: Ý nào dưới đây là tác động tích cực của con người tới các thành phần tự nhiên?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây là tác động tích cực của con người tới các thành phần tự nhiên?
A. Con người chặt phá rừng bừa bãi.
B. Thải nhiều khí CO2 vào môi trường.
C. Bón phân, phun nhiều thuốc trừ sâu.
D. Trồng rừng ngập mặn ven biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/76, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh