Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với họat động ngoại thương của Liên Bang Nga?
A. Giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu.
B. Hàng xuất khẩu chính là thủy sản, hàng công nghiệp nhẹ.
C. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ, khí đốt.
D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Gợi ý câu trả lời

– Đặc điểm hoạt động ngoại thương của Liên Bang Nga: kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng, tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng, Nga là nước xuất siêu.
⇒ Nhận xét D đúng.
– Nga là nước xuất siêu (xuất khẩu > nhập khẩu) -> nhận xét: giá trị xuất khẩu luôn cân bằng với giá trị nhập khẩu là Sai -> Loại A
– Nga đứng đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên
⇒ Nhận xét C. Hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ -> không đúng -> Loại C
– Thế mạnh công nghiệp của Liên Bang Nga là các ngành công nghiệp truyền thống (chế tạo máy, luyện kim, sản xuất giấy, chế biến gỗ); các ngành công nghiệp hiện đại (điện tử – tin học, hàng không, công nghiệp vũ trụ – nguyên tử)
⇒ Như vậy, chế biến thủy sản và hàng công nghiệp nhẹ không phải là thế mạnh trong phát triển công nghiệp của vùng ⇒ Nhận xét B không đúng -> Loại B
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh