Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về hậu quả của tư tưởng trọng nam ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về hậu quả của tư tưởng trọng nam ở Trung Quốc?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến cơ cấu giới tính.
B. Ảnh hưởng đến nguồn lao động trong tương lai.
C. Tạo ra nguồn lao động có sức mạnh.
D. Tạo ra nhiều vấn đề xã hội cho đất nước và kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ kiến thức tư tưởng trọng nam trước hết làm mất cân bằng giới tính.
Đáp án C.
Giải thích: Tư tưởng trọng nam trước hết làm mất cân bằng giới tính (tỉ lệ nam nhiều hơn nữ). Điều này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế – xã hội:
– Trong tương lai sẽ bị thiếu hụt lao động nữ để phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, các ngành kinh tế đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của nữ.
– Tạo ra nhiều vấn đề xã hội như: trong lương lai nhiều nam thanh niên sẽ ế vợ vì tình trạng thừa nam thiếu nữ, hội chứng “tiểu hoàng đế”, suy giảm nòi giống,… Đây là những hậu quả của tư tưởng trọng nam khinh nữ.
– Tạo ra nguồn lao động có sức mạnh không phải là hậu quả của tư tưởng trọng nạm kinh nữ.

Author: Cô Minh Anh