Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?
A. Hiện nay, quy mô GDP đứng hàng đầu thế giới.
B. Những năm qua, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng GDP vào loại cao nhất thế giới.
C. Thu nhập bình quân theo đầu người của Trung Quốc tăng nhanh.
D. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng ngày càng thu hẹp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/91 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh