Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?
A. Dân số tăng nhanh.
B. Dân số đông.
C. Tỉ lệ dân thành thị cao.
D. Nhiều dân tộc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Đặc điểm dân cư – dân tộc Liên Bang Nga là
– Tốc độ gia tăng tự nhiên có chỉ số âm nên dân số có xu hướng giảm.
– Liên Bang Nga là nước đông dân, thứ 8 thế giới.
– Hơn 70% dân số sống ở thành thị nên tỉ lệ dân thành thị cao.
– Nhiều dân tộc: trên 100 dân tộc.

Author: Cô Minh Anh