Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?
A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao.
B. Các khu tự trị tập trung chủ yếu ở vùng núi và biên giới.
C. Các thành phố lớn tập trung chủ yếu tại miền Đông.
D. Là nước đông dân nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc là
– Có > 50 dân tộc, đa số là người Hán > 90%, các dân tộc khác sống tại vùng núi và biên giới, hình thành khu tự trị ⇒ nhận xét B đúng
– Miền đông tập trung nhiều đô thị lớn ⇒ nhận xét C đúng
– Trung Quốc thi hành chính sách dân số triệt để: mỗi gia đình 1 con. Kết quả là tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm (0,6%) ⇒ Nhận xét: A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao là không đúng
– Là nước đông dân nhất thế giới ⇒ nhận xét D đúng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh