Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?
A. Chiếm tỉ trọng GDP lớn.
B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn.
C. NHẬT BẢN đứng hàng đầu thế giới về thương mại.
D. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/81 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh