Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế mới?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với quan hệ Nga-Việt trong bối cảnh quốc tế mới?
A. Quan hệ Nga –Việt là quan hệ truyền thống.
B. Là đối tác chiến lược vì lợi ích cho cả hai bên.
C. Hợp tác toàn diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật.
D. Đưa kim ngạch buôn bán hai chiều Nga-Việt đạt mức 1 tỉ USD/năm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục IV, SGK/71 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh