Câu hỏi: Ý nào sau đây nói về vai trò của sản xuất cây công nghiệp?

Câu hỏi: Ý nào sau đây nói về vai trò của sản xuất cây công nghiệp?
A. Cung cấp tinh bột cho chăn nuôi.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
D. Cung cấp các loại hải sản, bổ sung chất đạm và can-xi cho con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/109, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh