Câu hỏi: Ý nào sau đây nói về vai trò của sản xuất cây công nghiệp ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây nói về vai trò của sản xuất cây công nghiệp ?
A. Cung cấp tinh bột cho chăn nuôi.
B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
D. Cung cấp các loại hải sản, bổ sung chất đạm và can- xi cho con người.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò của cây công nghiệp là cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm.
Ví dụ: – cây cà phê, ca cao, chè…là nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm đồ uống: cà phê, bột ca cao, các loại trà…
– cây bông là nguyên liệu cho ngành dệt may
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh