Câu hỏi: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là

Câu hỏi: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là
A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
B. thủ tiêu những rủi ro khi chuyên đổi tiền tệ.
C. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.
D. Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu vì chưa có tổ chức nào sử dụng 1 đồng tiền chung để giao dịch.

Author: Cô Minh Anh