Câu hỏi: Yếu tố nào dưới đây của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của thực vật ở vùng núi?

Câu hỏi: Yếu tố nào dưới đây của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của thực vật ở vùng núi?
A. Độ dốc địa hình.
B. Độ cao địa hình.
C. Bề mặt địa hình.
D. Hướng các dãy núi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/66, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh