Câu hỏi: Yếu tố quyết định tới quá trình quang hợp của cây xanh là

Câu hỏi: Yếu tố quyết định tới quá trình quang hợp của cây xanh là
A. Ánh sáng
B. Nhiệt độ
C. Nước và độ ẩm
D. Độ cao địa hình

Gợi ý câu trả lời

Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt ở nơi có đầy đủ ánh sáng, những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh