Câu hỏi:Có địa hình tương đối cao, xen lẫn các đồi thấp, đất màu mỡ là đặc điểm của

Câu hỏi:Có địa hình tương đối cao, xen lẫn các đồi thấp, đất màu mỡ là đặc điểm của
A. Đồng bằng Tây Xi-bia.
B. Đồng bằng Đông Âu.
C. Cao nguyên trung Xi-bia.
D. Núi U-ran.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh