Câu hỏi:Phép chiếu hình trụ đứng có đặc điểm lưới chiếu:

Câu hỏi:Phép chiếu hình trụ đứng có đặc điểm lưới chiếu:
A. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song.
B. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường thẳng song song và chúng thẳng góc với nhau.
C. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực.
D. Vĩ tuyến, kinh tuyến là những đường cong về phía hai cực và vuông góc với nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/7, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh