Câu hỏi:Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Câu hỏi:Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Vùng phía Tây và vùng phía Đông
B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm
C. Vùng Trung tâm và bán đảo A-la-xca
D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh