Danh mục: Giải toán lớp 1

Chương 1: các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 1. Nhiều hơn, ít hơn
 2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
 3. Các số 1, 2, 3
 4. Các số 1, 2, 3, 4, 5
 5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =
 6. Số 6
 7. Số 7
 8. Số 8
 9. Số 9
 10. Số 0
 11. Số 10

Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 1. Phép cộng trong phạm vi 3
 2. Phép cộng trong phạm vi 4
 3. Phép cộng trong phạm vi 5
 4. Số 0 trong phép cộng
 5. Phép trừ trong phạm vi 3
 6. Phép trừ trong phạm vi 4
 7. Phép trừ trong phạm vi 5
 8. Số 0 trong phép trừ
 9. Phép cộng trong phạm vi 6
 10. Phép trừ trong phạm vi 6
 11. Phép cộng trong phạm vi 7
 12. Phép trừ trong phạm vi 7
 13. Phép cộng trong phạm vi 8
 14. Phép trừ trong phạm vi 8
 15. Phép cộng trong phạm vi 9
 16. Phép trừ trong phạm vi 9
 17. Phép cộng trong phạm vi 10
 18. Phép trừ trong phạm vi 10
 19. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

 1. Điểm. Đoạn thẳng
 2. Độ dài đoạn thẳng – Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
 3. Một chục. Tia số
 4. Mười một, mười hai
 5. Mười ba, mười bốn, mười lăm
 6. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 7. Hai mươi. Hai chục
 8. Phép cộng dạng 14 + 3
 9. Phép trừ dạng 17 -3
 10. Phép trừ dạng 17 – 7
 11. Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn
 12. Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 13. Các số tròn chục
 14. Cộng các số tròn chục
 15. Trừ các số tròn chục
 16. Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình
 17. Các số có hai chữ số
 18. So sánh các số có hai chữ số
 19. Bảng các số từ 1 đến 100
 20. Giải toán có lời văn (tiếp theo)

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

 1. Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)
 2. Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
 3. Các ngày trong tuần lễ
 4. Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 5. Đồng hồ. Thời gian
 6. Ôn tập: Các số đến 10
 7. Ôn tập: Các số đến 100
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Nhiều hơn, ít hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ…

Continue Reading Nhiều hơn, ít hơn
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết và phân biệt được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. – Đọc đúng tên với hình…

Continue Reading Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Các số 1, 2, 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có  đồ vật. – Đọc, viết được các chữ số –…

Continue Reading Các số 1, 2, 3
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Các số 1, 2, 3, 4, 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ  \(1\) đến \(5\) đồ vật. – Đọc, viết được…

Continue Reading Các số 1, 2, 3, 4, 5
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng”  và các  dấu “<; >;…

Continue Reading Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu ; =
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết \(5\) thêm một được ${\bf{6}}$ và viết được số ${\bf{6}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{6}}$,…

Continue Reading Số 6
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{6}}$ thêm một được ${\bf{7}}$ và viết được số ${\bf{7}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{7}}$, vị trí của các số trong dãy số….

Continue Reading Số 7
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{7}}$ thêm một được ${\bf{8}}$ và viết được số ${\bf{8}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$,  đến ${\bf{8}}$, vị trí của các số trong dãy…

Continue Reading Số 8
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 9

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết ${\bf{8}}$ thêm một được ${\bf{9}}$ và viết được số ${\bf{9}}$ – Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$  đến ${\bf{9}}$, vị trí của các số trong dãy số….

Continue Reading Số 9
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Số 0

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Đọc, đếm được từ ${\bf{0}}$,  đến ${\bf{9}}$, viết số ${\bf{0}}$, vị trí của số ${\bf{0}}$ trong dãy số. – So sánh số ${\bf{0}}$ với các số…

Continue Reading Số 0