Danh mục: Giải toán lớp 1

Chương 1: các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

 1. Nhiều hơn, ít hơn
 2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
 3. Các số 1, 2, 3
 4. Các số 1, 2, 3, 4, 5
 5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =
 6. Số 6
 7. Số 7
 8. Số 8
 9. Số 9
 10. Số 0
 11. Số 10

Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 1. Phép cộng trong phạm vi 3
 2. Phép cộng trong phạm vi 4
 3. Phép cộng trong phạm vi 5
 4. Số 0 trong phép cộng
 5. Phép trừ trong phạm vi 3
 6. Phép trừ trong phạm vi 4
 7. Phép trừ trong phạm vi 5
 8. Số 0 trong phép trừ
 9. Phép cộng trong phạm vi 6
 10. Phép trừ trong phạm vi 6
 11. Phép cộng trong phạm vi 7
 12. Phép trừ trong phạm vi 7
 13. Phép cộng trong phạm vi 8
 14. Phép trừ trong phạm vi 8
 15. Phép cộng trong phạm vi 9
 16. Phép trừ trong phạm vi 9
 17. Phép cộng trong phạm vi 10
 18. Phép trừ trong phạm vi 10
 19. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

 1. Điểm. Đoạn thẳng
 2. Độ dài đoạn thẳng – Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
 3. Một chục. Tia số
 4. Mười một, mười hai
 5. Mười ba, mười bốn, mười lăm
 6. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 7. Hai mươi. Hai chục
 8. Phép cộng dạng 14 + 3
 9. Phép trừ dạng 17 -3
 10. Phép trừ dạng 17 – 7
 11. Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn
 12. Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 13. Các số tròn chục
 14. Cộng các số tròn chục
 15. Trừ các số tròn chục
 16. Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình
 17. Các số có hai chữ số
 18. So sánh các số có hai chữ số
 19. Bảng các số từ 1 đến 100
 20. Giải toán có lời văn (tiếp theo)

Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

 1. Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)
 2. Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
 3. Các ngày trong tuần lễ
 4. Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 5. Đồng hồ. Thời gian
 6. Ôn tập: Các số đến 10
 7. Ôn tập: Các số đến 100
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết cách đặt tính , làm tính cộng các số có hai chữ số. – Cộng nhẩm các số…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính trừ các số có hai chữ số. – Trừ nhẩm các số trong phạm…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Các ngày trong tuần lễ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết tuần lễ có  ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày trong tuần. – Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ…

Continue Reading Các ngày trong tuần lễ
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số có hai chữ số. – Cộng, trừ nhẩm…

Continue Reading Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Đồng hồ. Thời gian

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. – Biết xem và đọc giờ đúng, vẽ hoặc…

Continue Reading Đồng hồ. Thời gian
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Ôn tập: Các số đến 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$. – Thành thạo phép cộng, trừ trong phạm…

Continue Reading Ôn tập: Các số đến 10
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Ôn tập: Các số đến 100 lớp 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến \(100\) – Biết cấu tạo của số có hai chữ số….

Continue Reading Ôn tập: Các số đến 100 lớp 1