Danh mục: Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết cách đặt tính , làm tính cộng các số có hai chữ số. – Cộng nhẩm các số…

Continue Reading Phép cộng trong phạm vi 100 ( cộng không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính trừ các số có hai chữ số. – Trừ nhẩm các số trong phạm…

Continue Reading Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ)
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Các ngày trong tuần lễ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết tuần lễ có  ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày trong tuần. – Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ…

Continue Reading Các ngày trong tuần lễ
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số có hai chữ số. – Cộng, trừ nhẩm…

Continue Reading Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Đồng hồ. Thời gian

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. – Biết xem và đọc giờ đúng, vẽ hoặc…

Continue Reading Đồng hồ. Thời gian
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Ôn tập: Các số đến 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$. – Thành thạo phép cộng, trừ trong phạm…

Continue Reading Ôn tập: Các số đến 10
Posted in Giải toán lớp 1 Chương 4: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian

Ôn tập: Các số đến 100 lớp 1

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến \(100\) – Biết cấu tạo của số có hai chữ số….

Continue Reading Ôn tập: Các số đến 100 lớp 1