Danh mục: Giải toán lớp 10

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

 1. Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
 2. Tập hợp
 3. Các phép toán trên tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Ôn tập chương 1 toán lớp 10

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Đại cương về hàm số
 2. Hàm số bậc nhất
 3. Hàm số bậc hai
 4. Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
 5. Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai
 6. Ôn tập chương 2 toán lớp 10

Chương 3: phương trình và hệ phương trình

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 3. Phương pháp giải một số phương trình bậc ba, bậc bốn quy về bậc nhất, bậc hai
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Phương trình chứa căn
 6. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 7. Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt

Chương 4: bất đẳng thức, bất phương trình

 1. Bất đẳng thức
 2. Đại cương về bất phương trình
 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Dấu của nhị thức bậc nhất
 5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 6. Dấu của tam thức bậc hai
 7. Bất phương trình bậc hai

Chương 5: Thống kê

 1. Các số đặc trưng trong thống kê

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

 1. Đơn vị đo góc và cung tròn, độ dài cung tròn
 2. Góc lượng giác và cung lượng giác
 3. Giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
 4. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
 5. Một số công thức biến đổi lượng giác

Chương 7: Vectơ

 1. Các định nghĩa về véc tơ
 2. Tổng của hai véc tơ
 3. Hiệu của hai véc tơ
 4. Tích của một véc tơ với một số
 5. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
 6. Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ
 7. Ôn tập chương 7 vecto

Chương 8: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
 2. Tích vô hướng của hai véc tơ
 3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
 4. Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 9: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Một số khái niệm phương trình đường thẳng
 2. Các phương pháp viết phương trình đường thẳng
 3. Khoảng cách và góc
 4. Phương trình đường tròn
 5. Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn
 6. Elip
 7. Hypebol
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học

1. Mệnh đề Định nghĩa: Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng…

Continue Reading Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Tập hợp

1. Định nghĩa Là một nhóm các phần tử có cùng tính chất hoặc có cùng một đặc điểm nào đó. Tập hợp thường được…

Continue Reading Tập hợp
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Các phép toán trên tập hợp

1. Phép giao $A \cap B = {\rm{\{ }}x \in A$ và \(x \in B{\rm{\} }}\) hay \(x \in A \cap B \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x…

Continue Reading Các phép toán trên tập hợp
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Các tập hợp số

1. Nhắc lại các tập hợp số đã học + Tập các số tự nhiên: \(\mathbb{N} = \left\{ {0,1,2,…} \right\}\) + Tập các số tự…

Continue Reading Các tập hợp số
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Ôn tập chương 1 toán lớp 10

I. MỆNH ĐỀ 1. Định nghĩa Mệnh đề là một câu khẳng định  Đúng hoặc Sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai. 2. Mệnh đề…

Continue Reading Ôn tập chương 1 toán lớp 10
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Đại cương về hàm số

1. Kiến thức cần nhớ a. Định nghĩa Cho \(D \subset \mathbb{R},D \ne \emptyset \). Hàm số \(f\) xác định trên $D$ là một qui tắc đặt…

Continue Reading Đại cương về hàm số
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc nhất

1. Kiến thức cần nhớ a. Nhắc lại kiến thức hàm số bậc nhất – Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bằng…

Continue Reading Hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc hai

1. Hàm số bậc hai a. Định nghĩa – Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng \(y =…

Continue Reading Hàm số bậc hai
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất

1. Hàm số cho dưới dạng khoảng – Là hàm số có dạng: \(y = \left\{ \begin{array}{l}f\left( x \right)\,\,\,khi\,\,\,x \in D\\g\left( x \right)\,\,\,khi\,\,\,x \in D’\end{array}…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất
Posted in Giải toán lớp 10 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai

Dưới đây là một số dạng toán thường gặp liên quan đến hàm số bậc hai Dạng 1: Tìm điều kiện tham số để đồ…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về hàm số bậc hai