Danh mục: Giải toán lớp 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 1. Các hàm số lượng giác
 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 4. Ôn tập chương 1 – Toán 11

Chương 2: Tổ hợp xác suất

 1. Hai quy tắc đếm cơ bản
 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 3. Nhị thức Niu-tơn
 4. Biến cố và xác suất của biến cố
 5. Các quy tắc tính xác suất
 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 7. Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

 1. Phương pháp quy nạp toán học
 2. Dãy số
 3. Cấp số cộng
 4. Cấp số nhân
 5. Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

 1. Giới hạn của dãy số
 2. Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
 3. Giới hạn của hàm số
 4. Các dạng vô định
 5. Hàm số liên tục
 6. Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 1. Khái niệm đạo hàm
 2. Các quy tắc tính đạo hàm
 3. Đạo hàm cấp cao
 4. Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương đạo hàm

Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 1. Mở đầu về phép biến hình
 2. Phép tịnh tiến
 3. Phép đối xứng trục
 4. Phép đối xứng tâm
 5. Phép quay
 6. Phép vị tự
 7. Phép đồng dạng
 8. Ôn tập phép biến hình

Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 2. Hai đường thẳng song song
 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
 4. Đường thẳng song song với mặt phẳng
 5. Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
 6. Hai mặt phẳng song song
 7. Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
 8. Phép chiếu song song
 9. Ôn tập chương 7 lớp 11

Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 1. Véc tơ trong không gian
 2. Hai đường thẳng vuông góc
 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 4. Phương pháp giải các bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 6. Thiết diện và các bài toán liên quan
 7. Hai mặt phẳng vuông góc
 8. Góc giữa hai mặt phẳng
 9. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 10. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 11. Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
 12. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
 13. Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Véc tơ trong không gian

1. Kiến thức cần nhớ a) Véc tơ trong không gian. Cho các véc tơ tùy ý \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) và \(k,l…

Continue Reading Véc tơ trong không gian
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa a) Véc tơ chỉ phương của đường thẳng Véc tơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) là VTCP của \(d\) nếu giá của…

Continue Reading Hai đường thẳng vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

1. Định nghĩa Một đường thẳng \(d\) được gọi là vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) nếu nó vuông góc với mọi đường…

Continue Reading Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa: – Nếu đường thẳng \(a\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right)\) thì ta nói góc giữa…

Continue Reading Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Thiết diện và các bài toán liên quan

Bài toán: Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua điểm \(O\) và vuông góc với…

Continue Reading Thiết diện và các bài toán liên quan
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Hai mặt phẳng vuông góc

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \({90^0}\). Kí hiệu…

Continue Reading Hai mặt phẳng vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Góc giữa hai mặt phẳng

1. Định nghĩa Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. 2. Cách…

Continue Reading Góc giữa hai mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến đường thẳng \(\Delta \) là khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(H\), trong đó…

Continue Reading Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

1. Định nghĩa – Khoảng cách từ điểm \(M\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\) là khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(H\), trong…

Continue Reading Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng