Danh mục: Giải toán lớp 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

 1. Các hàm số lượng giác
 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 4. Ôn tập chương 1 – Toán 11

Chương 2: Tổ hợp xác suất

 1. Hai quy tắc đếm cơ bản
 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 3. Nhị thức Niu-tơn
 4. Biến cố và xác suất của biến cố
 5. Các quy tắc tính xác suất
 6. Biến ngẫu nhiên rời rạc
 7. Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

 1. Phương pháp quy nạp toán học
 2. Dãy số
 3. Cấp số cộng
 4. Cấp số nhân
 5. Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

 1. Giới hạn của dãy số
 2. Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
 3. Giới hạn của hàm số
 4. Các dạng vô định
 5. Hàm số liên tục
 6. Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

 1. Khái niệm đạo hàm
 2. Các quy tắc tính đạo hàm
 3. Đạo hàm cấp cao
 4. Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương đạo hàm

Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

 1. Mở đầu về phép biến hình
 2. Phép tịnh tiến
 3. Phép đối xứng trục
 4. Phép đối xứng tâm
 5. Phép quay
 6. Phép vị tự
 7. Phép đồng dạng
 8. Ôn tập phép biến hình

Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 2. Hai đường thẳng song song
 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
 4. Đường thẳng song song với mặt phẳng
 5. Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
 6. Hai mặt phẳng song song
 7. Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
 8. Phép chiếu song song
 9. Ôn tập chương 7 lớp 11

Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

 1. Véc tơ trong không gian
 2. Hai đường thẳng vuông góc
 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 4. Phương pháp giải các bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 6. Thiết diện và các bài toán liên quan
 7. Hai mặt phẳng vuông góc
 8. Góc giữa hai mặt phẳng
 9. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
 10. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 11. Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
 12. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
 13. Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song – Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) song…

Continue Reading Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

1. Kiến thức cần nhớ – Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng…

Continue Reading Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 8: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc

1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng * Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (\(\alpha \)). Ký hiệu: \(d \bot (\alpha )\)…

Continue Reading Ôn tập chương vecto trong không gian, quan hệ vuông góc
Posted in Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Giải toán lớp 11

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

1. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Quan sát hình vẽ trên ta có: – Điểm \(H\) thuộc đường thẳng \(d\), kí hiệu \(H \in d\)….

Continue Reading Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Hai đường thẳng song song

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt. – Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu…

Continue Reading Hai đường thẳng song song
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Bài toán: Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\). Tìm giao điểm của \(d\) và \(\left( P \right)\). Phương pháp: Cách 1:…

Continue Reading Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Đường thẳng song song với mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ a) Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Cho đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\),…

Continue Reading Đường thẳng song song với mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp

1. Thiết diện của một hình Định nghĩa: Thiết diện (hay mặt cắt) của hình \(H\) khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( P \right)\) là phần…

Continue Reading Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp
Posted in Giải toán lớp 11 Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Hai mặt phẳng song song

1. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Giữa hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) và \(\left( \beta  \right)\) có ba vị trí tương đối:…

Continue Reading Hai mặt phẳng song song
Posted in Chương 7: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Giải toán lớp 11

Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

1. Hình lăng trụ và hình hộp a) Hình lăng trụ Hình vẽ trên cho ta một hình lăng trụ, ở đó: +) Các cạnh bên…

Continue Reading Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt