Ngày, tháng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Đọc tên các ngày trong tháng

– Cách xem lịch và đọc được thông tin về thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch tháng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tháng cho trước có bao nhiêu ngày ?

Em quan sát tờ lịch tháng đã cho và kiểm tra ngày cuối cùng trong tháng, đó chính là số ngày của tháng đó.

Ví dụ:  Trong tờ lịch tháng \(4\) dưới đây thì tháng đó có \(30\) ngày, ngày cuối cùng đó là thứ tư.


Dạng 2: Xác định ngày, tháng cho trước là thứ mấy trong tờ lịch tháng.

Bước 1: Mở tờ lịch đúng theo tháng, năm đã cho.

Bước 2: Tìm đến ngày cho trước và dóng thẳng  lên cột thứ.

Từ đó em tìm được thứ tương ứng với ngày, tháng cho trước.

Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\)dưới đây, ngày \(13\) tháng \(4\) là thứ mấy trong tuần ?


– Em xác định ngày \(13\) tháng \(4\) trên tờ lịch

– Dóng thẳng cột thứ và xác định được thứ cần tìm.

Vậy ngày \(13\) tháng \(4\) là chủ nhật.

Dạng 3: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, xác định ngày, tháng của các thứ trong tuần trước hoặc tuần sau.

– \(1\) tuần = \(7\) ngày

– Cách 1: Em có thể tìm thứ, ngày, tháng của dạng này bằng cách quan sát trên tờ lịch.

– Cách 2: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, để tìm ngày , tháng, cùng thứ đó nhưng của tuần sau hoặc tuần trước thì em tăng hoặc giảm \(7\) ngày.

Ví dụ:


Ngày \(13\) tháng \(4\) của tờ lịch trên là chủ nhật tuần này. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu ?

Cách giải:

Cách 1:

– Tìm đến ngày \(13\) tháng \(4\)trên tờ lịch.

– Dóng thẳng đến tuần sau để xác định ngày.


Vậy chủ nhật tuần này là ngày \(13\) tháng \(4\) thì chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).

Cách 2:

Chủ nhật tuần này là ngày \(13\) thì chủ nhật tuần sau sẽ tăng thêm \(7\) ngày và đến ngày là: \(13 + 7 = 20\)

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).

Author: Cô Minh Anh