Danh mục: Giải toán lớp 2

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Ôn tập các số đến 100
 2. Số hạng – Tổng
 3. Đề-xi-mét
 4. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 1. Phép cộng có tổng bằng 10
 2. 26 + 4; 36 + 24
 3. 9 cộng với một số: 9 + 5
 4. 29 + 5
 5. 49 + 25
 6. 8 cộng với một số: 8 + 5
 7. 28 + 5
 8. 38 + 25
 9. Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 10. Bài toán về nhiều hơn
 11. 7 cộng với một số: 7 + 5
 12. 47 + 5
 13. Lý thuyết 47 + 25
 14. Bài toán về ít hơn
 15. Ki-lô-gam
 16. 6 cộng với một số : 6 + 5
 17. 26 + 5
 18. 36 + 15
 19. Bảng cộng
 20. Phép cộng có tổng bằng 100
 21. Lít

Chương 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 1. Tìm một số hạng trong một tổng
 2. Số tròn chục trừ đi một số
 3. 11 trừ đi một số: 11 – 5
 4. 31 – 5
 5. 51 – 15
 6. 12 trừ đi một số
 7. 32 – 8
 8. 52 – 28
 9. Tìm số bị trừ
 10. 13 trừ đi một số : 13 – 5
 11. 33 – 5
 12. Lý thuyết 53 – 15
 13. 14 trừ đi một số: 14 – 8
 14. 34 – 8
 15. 54 – 18
 16. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 17. 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 19
 18. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29
 19. Bảng trừ
 20. 100 trừ đi một số
 21. Tìm số trừ
 22. Đường thẳng
 23. Ngày, giờ
 24. Ngày, tháng

Chương 4: Ôn tập

 1. Ôn tập về phép cộng và phép trừ học kì 1
 2. Ôn tập về hình học học kì 1
 3. Ôn tập về đo lường học kì 1
 4. Ôn tập về giải toán học kì 1

Chương 5: Phép nhân và phép chia

 1. Tổng của nhiều số
 2. Lý thuyết Phép nhân
 3. Thừa số – Tích
 4. Bảng nhân 2
 5. Bảng nhân 3
 6. Bảng nhân 4
 7. Bảng nhân 5
 8. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
 9. Phép chia
 10. Bảng chia 2
 11. Một phần hai
 12. Số bị chia – Số chia – Thương
 13. Bảng chia 3
 14. Một phần ba
 15. Tìm một thừa số của phép nhân
 16. Bảng chia 4
 17. Một phần tư
 18. Bảng chia 5
 19. Một phần năm
 20. Giờ, phút – Thực hành xem đồng hồ
 21. Tìm số bị chia
 22. Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 23. Số 1 trong phép nhân và phép chia
 24. Số 0 trong phép nhân và phép chia.Số 0 trong phép nhân và phép chia

Chương 6: Các số trong phạm vi 1000

 1. Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 2. So sánh các số tròn trăm
 3. Các số tròn chục từ 110 đến 200
 4. Các số từ 101 đến 110
 5. Các số từ 111 đến 200
 6. Các số có ba chữ số
 7. So sánh các số có ba chữ số
 8. Mét
 9. Ki-lô-mét
 10. Mi-li-mét
 11. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 12. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 13. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

28 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính Đặt tính rồi tính, thực hiện phép cộng các số…

Continue Reading 28 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

38 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng…

Continue Reading 38 + 25
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Hình chữ nhật – Hình tứ giác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác. Dựa vào các ô vuông trên…

Continue Reading Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài toán về nhiều hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này nhiều hơn đại lượng kia. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng toán…

Continue Reading Bài toán về nhiều hơn
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

7 cộng với một số: 7 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột dọc (nếu có yêu cầu)…

Continue Reading 7 cộng với một số: 7 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

47 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính, các số cùng một hàng được đặt…

Continue Reading 47 + 5
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Lý thuyết 47 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng…

Continue Reading Lý thuyết 47 + 25
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Bài toán về ít hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách giải bài toán có liên quan đến đại lượng này ít hơn đại lượng kia. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng toán…

Continue Reading Bài toán về ít hơn
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Ki-lô-gam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đọc và viết đơn vị khối lượng. Đơn vị “kg” đọc là “Ki –…

Continue Reading Ki-lô-gam
Posted in Giải toán lớp 2 Chương 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

6 cộng với một số : 6 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính hoặc tính nhẩm phép cộng của ${\bf{6}}$ với một số. – Tách số hạng thứ…

Continue Reading 6 cộng với một số : 6 + 5