Ôn tập về hình học

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không.

Để kiểm tra một góc có vuông hay không, ta sử dụng ê-ke:

–  Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc đã cho

– Cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc đã cho thì góc đó là góc vuông; nếu không trùng thì góc đó là góc không vuông.

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

– Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa?

– Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.

Dạng 3: Cách tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với $2$.

Dạng 4: Tính chu vi của hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.

Dạng 5: Tính diện tích của hình chữ nhật.

– Tìm chiều dài và chiều rộng.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Dạng 6: Tìm diện tích của hình vuông.

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Dạng 7: Các bài toán về hình tròn

– Xác định tâm, bán kính, đường kính của một hình tròn.

– Trong một hình tròn, đường kính luôn gấp hai lần bán kính.

– Vẽ một hình tròn cần dùng compa.

Author: Cô Minh Anh