Danh mục: Giải toán lớp 3

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 3. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 4. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 5. Ôn tập các bảng nhân
 6. Ôn tập các bảng chia
 7. Ôn tập về hình học toán lớp 3
 8. Ôn tập về giải toán toán lớp 3
 9. Xem đồng hồ

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 1. Bảng nhân 6
 2. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
 3. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 4. Bảng chia 6
 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 6. Lý thuyết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 7. Phép chia hết và phép chia có dư
 8. Bảng nhân 7
 9. Gấp một số lên nhiều lần
 10. Bảng chia 7
 11. Giảm đi một số lần
 12. Tìm số chia
 13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke
 14. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài
 15. Thực hành đo độ dài
 16. Bài toán giải bằng hai phép tính
 17. Bảng nhân 8
 18. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 20. Lý thuyết Bảng chia 8
 21. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 22. Bảng nhân 9
 23. Lý thuyết Gam
 24. Bảng chia 9
 25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 27. Giới thiệu bảng nhân
 28. Giới thiệu bảng chia
 29. Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức
 30. Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật
 31. Hình vuông. Chu vi hình vuông

Chương 3: Các số đến 10000

 1. Các số có bốn chữ số. Số 10000
 2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 3. So sánh các số trong phạm vi 10000
 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 6. Tháng-Năm
 7. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 8. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 9. Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
 10. Làm quen với chữ số La Mã
 11. Thực hành xem đồng hồ
 12. Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị
 13. Tiền Việt Nam
 14. Làm quen với thống kê số liệu

Chương 4: Các số đến 100000

 1. Các số có 5 chữ số. Số 100000
 2. So sánh các số trong phạm vi 100000
 3. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 4. Diện tích hình chữ nhật
 5. Diện tích hình vuông
 6. Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 7. Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 8. Tiền Việt Nam
 9. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 10. Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Chương 5: Ôn tập cuối năm

 1. Ôn tập các số đến 100000
 2. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về giải toán
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Tìm số chia

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Nhận xét: 2) Tìm số chia $x$ chưa biết $\begin{array}{l}20\,\,\,\,:\,\,\,x = \,\,\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\, = \,\,20\,:\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,10\end{array}$ Trong phép chia hết, muốn…

Continue Reading Tìm số chia
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Làm quen với góc. Hai kim đồng hồ của hình bên tạo thành một góc. 2. Góc vuông, góc…

Continue Reading Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đề-ca-mét: là một đơn vị đo độ dài. Được viết tắt là dam. ${\bf{1}}{\rm{ }}{\bf{dam}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{\bf{10}}{\rm{ }}{\bf{m}}$ 2….

Continue Reading Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Thực hành đo độ dài

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết dùng thước độ dài cho trước. – Cách đo và đọc kết quả đo độ dài, chiều cao…

Continue Reading Thực hành đo độ dài
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài toán giải bằng hai phép tính

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách giải và trình bày lời giải của bài toán có hai phép tính. Bài toán:  Em có $5$nhãn…

Continue Reading Bài toán giải bằng hai phép tính
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bảng nhân 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Khái niệm phép nhân với ${\bf{8}}$: Các số $8$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển…

Continue Reading Bảng nhân 8
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Cách thực hiện phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số – Vận dụng…

Continue Reading Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé ( hai số…

Continue Reading So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Lý thuyết Bảng chia 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng chia ${\bf{8}}$ và phép chia trong phạm vi ${\bf{8}}$ Xuất phát từ phép nhân $8$, ta có thể nhẩm được giá…

Continue Reading Lý thuyết Bảng chia 8
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách giải và trình bày bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn: Bước 1: Tính số…

Continue Reading So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn