Danh mục: Giải toán lớp 3

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 3. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 4. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 5. Ôn tập các bảng nhân
 6. Ôn tập các bảng chia
 7. Ôn tập về hình học toán lớp 3
 8. Ôn tập về giải toán toán lớp 3
 9. Xem đồng hồ

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 1. Bảng nhân 6
 2. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
 3. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 4. Bảng chia 6
 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 6. Lý thuyết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 7. Phép chia hết và phép chia có dư
 8. Bảng nhân 7
 9. Gấp một số lên nhiều lần
 10. Bảng chia 7
 11. Giảm đi một số lần
 12. Tìm số chia
 13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke
 14. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài
 15. Thực hành đo độ dài
 16. Bài toán giải bằng hai phép tính
 17. Bảng nhân 8
 18. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 20. Lý thuyết Bảng chia 8
 21. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 22. Bảng nhân 9
 23. Lý thuyết Gam
 24. Bảng chia 9
 25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 27. Giới thiệu bảng nhân
 28. Giới thiệu bảng chia
 29. Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức
 30. Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật
 31. Hình vuông. Chu vi hình vuông

Chương 3: Các số đến 10000

 1. Các số có bốn chữ số. Số 10000
 2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 3. So sánh các số trong phạm vi 10000
 4. Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 5. Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 6. Tháng-Năm
 7. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 8. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 9. Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
 10. Làm quen với chữ số La Mã
 11. Thực hành xem đồng hồ
 12. Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị
 13. Tiền Việt Nam
 14. Làm quen với thống kê số liệu

Chương 4: Các số đến 100000

 1. Các số có 5 chữ số. Số 100000
 2. So sánh các số trong phạm vi 100000
 3. Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 4. Diện tích hình chữ nhật
 5. Diện tích hình vuông
 6. Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 7. Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 8. Tiền Việt Nam
 9. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 10. Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

Chương 5: Ôn tập cuối năm

 1. Ôn tập các số đến 100000
 2. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
 3. Ôn tập về đại lượng
 4. Ôn tập về hình học
 5. Ôn tập về giải toán
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép trừ các số có năm chữ số và một số bài toán vận dụng. Ví dụ:…

Continue Reading Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Tiền Việt Nam

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ghi nhớ hình ảnh và giá trị của các tờ tiền \(10\,000;\,20\,000;\,50\,000\,;\,100\,000\) đồng. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:…

Continue Reading Tiền Việt Nam
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số : – Ta nhân từ…

Continue Reading Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 4: Các số đến 100000

Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy các…

Continue Reading Chia số có năm chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập các số đến 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ * Cấu tạo số các số phạm vi \(100\,000\) : II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Viết số – Cho các chữ số…

Continue Reading Ôn tập các số đến 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Tính – Đặt tính – Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học….

Continue Reading Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về đại lượng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài – Thứ tự các đơn vị đo trong bảng…

Continue Reading Ôn tập về đại lượng
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về hình học

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không. Để kiểm…

Continue Reading Ôn tập về hình học
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 5: Ôn tập cuối năm

Ôn tập về giải toán

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số Muốn tìm một trong…

Continue Reading Ôn tập về giải toán