Phép cộng các số trong phạm vi 10000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi \(10\,000\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính hoặc đặt tính rồi tính.

– Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau

– Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và tìm hiểu đề bài: Đọc và ghi nhớ các dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

– Phân tích đề: Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại” , suy luận và dùng các phép tính phù hợp để tìm đáp án.

– Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

Dạng 3: Tính nhẩm

– Các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục khi cộng thì chỉ cần nhẩm tính với các số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và giữ nguyên các hàng còn lại.

– Nhóm các số để tạo thành số tròn chục hoặc ưu tiên tính toán với các số tròn chục trước để dễ nhẩm tính mà không cần dùng nháp.

Dạng 4: Tìm yếu tố còn thiếu

+ Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Tìm số trừ còn thiếu: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Dạng 5: Tính độ dài đường gấp khúc.

Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tìm tổng độ dài của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc đó, lưu ý là cùng một đơn vị đo.

Author: Cô Minh Anh