Thực hành đo độ dài

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết dùng thước độ dài cho trước.

– Cách đo và đọc kết quả đo độ dài, chiều cao các vật dụng quen thuộc.

– Ước lượng độ dài bằng mắt với các đơn vị đo thông dụng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Vẽ độ dài các đoạn thẳng

– Đặt thước thẳng

– Đánh dấu một điểm trùng với vạch \(0cm\), một điểm trùng với vạch chỉ độ dài cần vẽ trên thước.

– Dùng tay giữ thước thẳng và nối hai điểm vừa đánh dấu.

Ví dụ: Vẽ độ dài đoạn thẳng AB dài \(4cm\)


Dạng 2: Đo độ dài các vật dụng hàng ngày

Dùng thước có chia đơn vị, đo độ dài quyển sách, vở, bút…

– Đặt thước thẳng và điểm bắt đầu đo cần đặt trùng với mốc 0

– Nhìn điểm cuối của vật trùng với vạch chỉ độ dài nào trên thước thì đó là độ dài của vật đó.

Ví dụ: Đo độ dài của chiếc bút chì


Dạng 3: Ước lượng độ dài các cạnh có số đo lớn.

– Ước lượng số đo các cạnh của lớp học, cạnh bảng….

– Cần biết độ dài $1\,m$ khoảng bao nhiêu để ước lượng được các cạnh theo yêu cầu.

– Một sải tay em bằng khoảng \(1m\), một bước chân của em từ khoảng \(45cm – 60cm\) nên em có thể đo và ước lượng độ dài cạnh của vật qua sải tay, bước chân.

Dạng 4: Đo chiều cao.

Đo chiều cao của các bạn trong lớp, có thể biểu diễn dưới dạng số đo có hai đơn vị đo độ dài.

Ví dụ: Chiều cao của em là \(145cm\) thì em có thể biểu thị chiều cao là \(1m45cm\)

Author: Cô Minh Anh