Danh mục: Giải toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 1. Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số
 2. Ôn tập: So sánh hai phân số
 3. Phân số thập phân
 4. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 5. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 6. Hỗn số
 7. Ôn tập về giải toán
 8. Ôn tập và bổ sung về giải toán
 9. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 10. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 11. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
 12. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

 1. Khái niệm số thập phân
 2. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 3. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
 4. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 5. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 6. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 7. Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
 8. Phép trừ hai số thập phân
 9. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 10. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 11. Nhân một số thập phân với một số thập phân
 12. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 13. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
 14. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 15. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 16. Chia một số thập phân cho một số thập phân
 17. Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
 18. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
 19. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số
 20. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
 21. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

Chương 3: Hình học

 1. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác
 2. Hình thang. Diện tích hình thang
 3. Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn
 4. Diện tích hình tròn
 5. Luyện tập về diện tích các hình
 6. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 7. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 8. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 9. Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối
 10. Thể tích hình hộp chữ nhật
 11. Thể tích hình lập phương

Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

 1. Bảng đơn vị đo thời gian
 2. Cộng số đo thời gian
 3. Trừ số đo thời gian
 4. Nhân số đo thời gian với một số
 5. Chia số đo thời gian cho một số
 6. Vận tốc
 7. Quãng đường
 8. Thời gian
 9. Hai vật chuyển động ngược chiều
 10. Hai vật chuyển động cùng chiều
 11. Chuyển động trên dòng nước

Chương 5: Ôn tập

 1. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 2. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
 3. Ôn tập về số đo thời gian
 4. Ôn tập về phép cộng
 5. Ôn tập về phép trừ
 6. Ôn tập về phép nhân
 7. Ôn tập về phép chia
 8. Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
 9. Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

1. Đề-ca-mét vuông Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1dam\). Đề-ca-mét vuông viết tắt là \(da{m^2}\). Hình vuông \(1da{m^2}\) gồm…

Continue Reading Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

1. Mi-li-mét vuông Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài \(1mm\). Mi-li-mét vuông được viết tắt là \(m{m^2}\). Hình vuông \(1c{m^2}\) gồm…

Continue Reading Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Khái niệm số thập phân

1. Ôn lại phân số thập phân Các phân số có mẫu số là \(10;\,100;\,1000;\,…\) được gọi là các phân số thập phân. Ví dụ:…

Continue Reading Khái niệm số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

1. Hàng của số thập phân Ví dụ: a) Trong số thập phân \(286,703\) – Phần nguyên gồm có: \(2\) trăm, \(8\) chục, \(6\) đơn vị….

Continue Reading Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

1. Số thập phân bằng nhau – Nếu viết thêm chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì…

Continue Reading Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém)…

Continue Reading Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau…

Continue Reading Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo diện tích Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau…

Continue Reading Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

1. Cộng hai số thập phân Quy tắc: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau: – Viết số hạng này dưới số hạng…

Continue Reading Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Phép trừ hai số thập phân

Phép trừ hai số thập phân Quy tắc: Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: – Viết số…

Continue Reading Phép trừ hai số thập phân