Danh mục: Giải toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 1. Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số
 2. Ôn tập: So sánh hai phân số
 3. Phân số thập phân
 4. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 5. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 6. Hỗn số
 7. Ôn tập về giải toán
 8. Ôn tập và bổ sung về giải toán
 9. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 10. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 11. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
 12. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

 1. Khái niệm số thập phân
 2. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 3. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
 4. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 5. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 6. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 7. Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
 8. Phép trừ hai số thập phân
 9. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 10. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 11. Nhân một số thập phân với một số thập phân
 12. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 13. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
 14. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 15. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 16. Chia một số thập phân cho một số thập phân
 17. Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
 18. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
 19. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số
 20. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
 21. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

Chương 3: Hình học

 1. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác
 2. Hình thang. Diện tích hình thang
 3. Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn
 4. Diện tích hình tròn
 5. Luyện tập về diện tích các hình
 6. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 7. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 8. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 9. Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối
 10. Thể tích hình hộp chữ nhật
 11. Thể tích hình lập phương

Chương 4: Số đo thời gian. toán chuyển động đều

 1. Bảng đơn vị đo thời gian
 2. Cộng số đo thời gian
 3. Trừ số đo thời gian
 4. Nhân số đo thời gian với một số
 5. Chia số đo thời gian cho một số
 6. Vận tốc
 7. Quãng đường
 8. Thời gian
 9. Hai vật chuyển động ngược chiều
 10. Hai vật chuyển động cùng chiều
 11. Chuyển động trên dòng nước

Chương 5: Ôn tập

 1. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 2. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
 3. Ôn tập về số đo thời gian
 4. Ôn tập về phép cộng
 5. Ôn tập về phép trừ
 6. Ôn tập về phép nhân
 7. Ôn tập về phép chia
 8. Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
 9. Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như…

Continue Reading Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … Ví dụ 1 : Đặt tính rồi tính: a) \(5,42 \times 10\)         …

Continue Reading Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Nhân một số thập phân với một số thập phân Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như…

Continue Reading Nhân một số thập phân với một số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như…

Continue Reading Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: a) \(23,8:10\)             …

Continue Reading Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như…

Continue Reading Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chia một số thập phân cho một số thập phân Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như…

Continue Reading Chia một số thập phân cho một số thập phân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

1. Tỉ số phần trăm \(\frac{1}{{100}}\) có thể viết dưới dạng là \(1\% \) , hay \(\frac{1}{{100}} = 1\% \) ; \(\frac{{15}}{{100}}\) có thể viết…

Continue Reading Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 2: Số thập phân. các phép tính với số thập phân

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tìm tỉ số phần trăm của hai số Ví dụ 1: Trường tiểu học Quang Trung có \(500\) học sinh, trong đó có \(275\) học sinh…

Continue Reading Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số