Danh mục: Giải toán lớp 7

Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 2. Cộng trừ các số hữu tỉ
 3. Nhân chia các số hữu tỉ
 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 6. Tỉ lệ thức
 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
 9. Làm tròn số
 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 11. Số thực
 12. Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 3. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 4. Đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 3: Thống kê

 1. Thu thập số liệu thống kê tần số
 2. Bảng tần số của dấu hiệu
 3. Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu
 4. Ôn tập chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 3. Đơn thức
 4. Đơn thức đồng dạng
 5. Đa thức
 6. Cộng trừ đa thức
 7. Đa thức một biến
 8. Cộng trừ đa thức một biến
 9. Nghiệm của đa thức một biến
 10. Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh
 2. Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng
 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 5. Từ vuông góc đến song song
 6. Định lý
 7. Ôn tập chương 5

Chương 6: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác
 2. Hai tam giác bằng nhau
 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
 6. Tam giác cân
 7. Định lý Pytago
 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 9. Ôn tập chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 5. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 6. Tính chất đường trung trực của tam giác
 7. Tính chất ba đường cao của tam giác
 8. Ôn tập chương 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Số thực

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa số thực + Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực….

Continue Reading Số thực
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ a) Định nghĩa số hữu tỉ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  phân số…

Continue Reading Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đại lượng tỉ lệ thuận

I. Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận + Nếu đại lượng $y$  liên hệ với đại lượng $x$  theo…

Continue Reading Đại lượng tỉ lệ thuận
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa tỉ lệ nghịch + Nếu đại lượng $y$ liên hệ với đại lượng $x$ theo công thức…

Continue Reading Đại lượng tỉ lệ nghịch
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Hàm số. Mặt phẳng tọa độ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa hàm số Nếu đại lượng $y$  phụ thuộc vào đại lượng thay đổi $x$  sao cho với…

Continue Reading Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Đồ thị hàm số

I. Các kiến thức cần nhớ Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) + Đồ thị của hàm số \(y = f\left( x…

Continue Reading Đồ thị hàm số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 2: Hàm số và đồ thị

Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị toán lớp 7

1. Đại lượng tỉ lệ thuận a) Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận + Nếu đai lượng $y$  liên hệ với đại lượng $x$ …

Continue Reading Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị toán lớp 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Thu thập số liệu thống kê tần số

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Dấu hiệu Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một…

Continue Reading Thu thập số liệu thống kê tần số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Bảng tần số của dấu hiệu

1. Các kiến thức cần nhớ * Từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta có thể lập bảng tần số. Bảng “tần số”…

Continue Reading Bảng tần số của dấu hiệu
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Biểu đồ * Biểu đồ đoạn thẳng: + Dựng hệ trục tọa độ, trục hoành biểu diễn các…

Continue Reading Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu