Danh mục: Giải toán lớp 7

Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
 2. Cộng trừ các số hữu tỉ
 3. Nhân chia các số hữu tỉ
 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 6. Tỉ lệ thức
 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
 9. Làm tròn số
 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 11. Số thực
 12. Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Chương 2: Hàm số và đồ thị

 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 3. Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
 4. Đồ thị hàm số
 5. Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 3: Thống kê

 1. Thu thập số liệu thống kê tần số
 2. Bảng tần số của dấu hiệu
 3. Biểu đồ, giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu
 4. Ôn tập chương 3: Thống kê

Chương 4: Biểu thức đại số

 1. Khái niệm về biểu thức đại số
 2. Giá trị của một biểu thức đại số
 3. Đơn thức
 4. Đơn thức đồng dạng
 5. Đa thức
 6. Cộng trừ đa thức
 7. Đa thức một biến
 8. Cộng trừ đa thức một biến
 9. Nghiệm của đa thức một biến
 10. Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số

Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

 1. Hai góc đối đỉnh
 2. Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng
 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 4. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 5. Từ vuông góc đến song song
 6. Định lý
 7. Ôn tập chương 5

Chương 6: Tam giác

 1. Tổng ba góc của một tam giác
 2. Hai tam giác bằng nhau
 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
 6. Tam giác cân
 7. Định lý Pytago
 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 9. Ôn tập chương 6: Tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. các đường đồng quy trong tam giác

 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 5. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 6. Tính chất đường trung trực của tam giác
 7. Tính chất ba đường cao của tam giác
 8. Ôn tập chương 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 3: Thống kê

Ôn tập chương 3: Thống kê toán lớp 7

1. Dấu hiệu Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu là…

Continue Reading Ôn tập chương 3: Thống kê toán lớp 7
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Khái niệm về biểu thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ Trong toán học, vật lí,… ta thường gặp các biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí…

Continue Reading Khái niệm về biểu thức đại số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ Để tính giá trị của một biểu thức đại số ta thực hiện các bước sau: + Bước 1: Thay chữ…

Continue Reading Giá trị của một biểu thức đại số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đơn thức

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một…

Continue Reading Đơn thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đơn thức đồng dạng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác $0$…

Continue Reading Đơn thức đồng dạng
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đa thức

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là…

Continue Reading Đa thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Cộng trừ đa thức

1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm như sau: Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc…

Continue Reading Cộng trừ đa thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Đa thức một biến

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức một biến Đa thức một biến + Là tổng của những đơn thức của cùng một…

Continue Reading Đa thức một biến
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Cộng trừ đa thức một biến

1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) các đa thức một biến, ta làm một trong hai cách sau Cách 1: Cộng, trừ…

Continue Reading Cộng trừ đa thức một biến
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 4: Biểu thức đại số

Nghiệm của đa thức một biến

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa nghiệm đa thức một biến: Nếu tại \(x = a,\) đa thức $P(x)$ có giá trị bằng…

Continue Reading Nghiệm của đa thức một biến