Danh mục: Giải toán lớp 8

Chương 1: phép nhân và phép chia các đa thức

 1. Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
 2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung
 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 6. Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 7. Chia đơn thức cho đơn thức
 8. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 9. Ôn tập chương 1 lớp 8

Chương 2: phân thức đại số

 1. Phân thức đại số
 2. Rút gọn phân thức đại số
 3. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
 4. Cộng, trừ các phân thức
 5. Nhân, chia các phân thức
 6. Biến đổi các phân thức hữu tỉ
 7. Ôn tập chương 2 toán lớp 8

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Mở đầu về phương trình
 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 3. Phương trình tích
 4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 6. Ôn tập chương 3 toán lớp 8

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 5. Ôn tập chương 4 toán lớp 8

Chương 5: Tứ giác

 1. Tứ giác
 2. Hình thang
 3. Đường trung bình của tam giác, hình thang
 4. Đối xứng trục
 5. Hình bình hành
 6. Đối xứng tâm
 7. Hình chữ nhật
 8. Hình thoi
 9. Hình vuông
 10. Ôn tập chương 5 toán lớp 8

Chương 6: Đa giác. diện tích đa giác

 1. Đa giác, đa giác đều
 2. Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
 3. Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
 4. Ôn tập chương 6 toán lớp 8

Chương 7: Tam giác đồng dạng

 1. Định lý Ta-lét. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
 2. Tính chất đường phân giác của tam giác
 3. Hai tam giác đồng dạng
 4. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 5. Ôn tập chương 7 toán lớp 8

Chương 8: Hình lăng trụ đứng. hình chóp đều

 1. Hình hộp chữ nhật
 2. Thể tích hình hộp chữ nhật
 3. Hình lăng trụ đứng
 4. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
 5. Ôn tập chương 8 lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Rút gọn phân thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ  Rút gọn phân thức đại số – Cách biến đổi phân thức thành phân thức đơn giản hơn và…

Continue Reading Rút gọn phân thức đại số
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ Quy đồng mẫu thức Định nghĩa: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã…

Continue Reading Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Cộng, trừ các phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ Cộng (trừ) hai phân thức cùng mẫu thức Quy tắc: Muốn cộng (trừ) hai phân thức cùng mẫu thức ta…

Continue Reading Cộng, trừ các phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Nhân, chia các phân thức

1. Các kiến thức cần nhớ a) Nhân hai phân thức Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức , ta nhân tử thức với nhau,…

Continue Reading Nhân, chia các phân thức
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Biến đổi các phân thức hữu tỉ

1. Các kiến thức cần nhớ Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Ta sử dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân…

Continue Reading Biến đổi các phân thức hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 2: Phân thức đại số

Ôn tập chương 2 toán lớp 8

1. Phân thức đại số Định nghĩa Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng \(\frac{A}{B}\)…

Continue Reading Ôn tập chương 2 toán lớp 8
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Mở đầu về phương trình

1. Các kiến thức cần nhớ  a) Định nghĩa: Đẳng thức $A(x) = B(x)$, trong đó $A(x)$ và $B(x)$ là hai biểu thức của cùng…

Continue Reading Mở đầu về phương trình
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

1. Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Phương trình dạng \(ax + b = 0,\)với a và b là…

Continue Reading Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình tích

1. Các kiến thức cần nhớ  Phương trình tích: Phương trình tích có dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\) Công thức: \(A\left( x \right).B\left(…

Continue Reading Phương trình tích
Posted in Giải toán lớp 8 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Các kiến thức cần nhớ  Phương tình chứa ẩn ở mẫu    a. Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình là giá trị của…

Continue Reading Phương trình chứa ẩn ở mẫu